0
Selectează o Pagină

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Scurte considerații privind Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal în magazinul online B’Joy Design​

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare, Politica GDPR), pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii GDPR, motiv pentru care recomandăm v
erificarea periodică a conținutul acesteia.

II. Cine suntem și cum ne poți contacta?

BÂRSAN A.M. PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. F12/895/2020, având cod unic de înregistrare fiscală 42774910 și sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Parâng, Nr. 14, Scara 2, Etaj 2, Apartament 29, Județ Cluj (în continuare „B’Joy Design”, „Operatorul” sau „Noi”), este operatorul datelor tale și entitatea care furnizează, prin intermediul Magazinului Online, produsele existente pe site-ul bjoy-design.ro.

Ne poți contacta de luni până vineri, între orele 09.00 – 17.00, la:

III. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm ?

Te informăm că browser-ul folosit de dispozitivul tău poate trimite automat informații pe serverul care găzduieşte site-ul bjoy-design.ro. Așadar, se vor colecta automat următoarele date personale:

 • Adresa IP a computer-ului folosit la accesarea site-ului;
 • Data și ora accesării;
 • Denumirea și adresa URL a fișierului accesat;
 • Site-ul web de la care se accesează www.bjoy-design.ro;
 • Browser-ul utilizat, sistemul de operare al computer-ului dvs. și numele furnizorului de acces.

De asemenea, aducem la cunoştinţă faptul că datele cu caracter personal sunt colectate direct de la tine, astfel încât ai controlul asupra tipului de informație pe care dorești să-l pui la dispoziţie. Cu titlul de exemplu, primim informații de la tine în următoarele situaţii:

 • Când îți creezi un cont, ne transmiți: numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • În cadrul Contului tău de pe site, ai posibilitatea să adăugi informații suplimentare, precum: Data nașterii, Adresa fizică, Oraș, Județ, modul de plată, abonare/dezabonare newsletter etc.;
 • Când plasezi o comandă, ne furnizezi informații, precum: numele și prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare/adresa de domiciliu.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul tău în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a-ți personaliza experiența online și a-ți pune la dispoziție oferte ori reclame adaptate profilului tău, respectiv putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii privind utilizarea modulelor cookies.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

IV. Temeiul prelucrării

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal menţionate anterior este reprezentat de art. 6 lit. a), c) și f) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679, prevederi conform cărora prelucrarea este necesară în scopul executării unui contract și pentru interesele legitime urmărite de Operator, respectiv are la bază consimțământul expres, voluntar și liber exprimat. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul cookie-urilor, este consimțământul expres, voluntar și liber exprimat, astfel cum prevede articolul 6 litera a) din Regulament.

V. Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

1. Pentru vânzarea produselor oferite de B’Joy Design
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului bjoy-design.ro;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv validarea și expedierea produselor;
c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, cu referire la produsele achiziţionate;
d) Returnarea produselor, conform prevederilor legale și a celor privind returul din Termenii și Condițiile B’Joy Design;
e)  Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările tale cu privire la comenzile plasate pe site sau la produsele B’Joy Design.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre şi a produselor pe care le comercializăm.
Ne dorim în permanență să oferim cea mai bună experiență vizitatorilor bjoy-design.ro. În acest scop, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul tău pe site-ul nostru, te vom putea invita să completezi chestionare de satisfacție sau te putem invita să participi la studii și cercetări de piață.

3. Pentru marketing
Vrem să te ținem la curent cu privire la produsele care te interesează. În acest sens, îți putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/webpush etc.), conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare celor pe care le-ai achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții sau informaţii cu privire la care ai arătat interes în vederea achiziţionării, precum și alte comunicări comerciale. De asemenea, putem afișa recomandări personalizate pentru tine pe site-ul nostru web.

Comunicările de marketing pe care le desfăşurăm au la bază consimțământul obţinut în prealabil. Te poți răzgândi și îți poți retrage consimțământul în orice moment, prin:
◦ Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primești de la noi;
Contactarea B’Joy Design folosind detaliile de contact descrise anterior.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor site-ului B’Joy Design față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente
 • Măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

Prelucrarea datelor tale pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între B’Joy Design și tine. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

VI. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal prelucrate?

Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp ai un cont pe site-ul bjoy-design.ro. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În situaţia în care nu deţii un cont pe site-ul nostru, datele personale pe care ni le-ai furnizat în momentul achiziţionării unor produse comercializate de către noi vor fi păstrate pentru cel puţin 2 ani, dacă legislaţia incidentă în materie nu ne obligă să păstrăm aceste informaţii pentru o perioadă mai lungă de timp.

Revizuim datele colectate, cel puțin o dată la doi ani, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor tale legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către B’Joy Design.

VII. Cui transmitem datele cu caracter personal ?

În funcţie de circumstanţe, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal, pe care ni le-ai pus la dispoziţie, următoarelor categorii de destinatari:

 • Partenerilor B’Joy Design;
 • Furnizorilor de servicii de plată/bancare; 
 • Furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing; 
 • Furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • Furnizorilor de servicii IT;
 • Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea transmite anumite date cu caracter personal autorităţilor ori instituţiilor publice care pot solicita, în temeiul legii, accesul la asemenea tipuri de date.

VIII. Drepturile tale

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie de drepturi în legătură cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal, printre care se numără:

Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor tale;

Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

Dreptul la ștergerea datelor – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – te poți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere și de a te adresa instanțelor judecătorești – poți depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau te poți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor tale;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, îl poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Fără a-ți afecta dreptul de a contacta în orice moment Autoritatea de Supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil și te asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

IX. Asigurarea securităţii datelor cu caracter personal.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal implementând proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Transmiterea datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare, datele fiind stocate pe servere securizate. 

Accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, B’Joy Design se obligă să respecte legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât persoanelor fizice implicate, cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

Acest document a fost actualizat la data de 08.09.2021.